7142 Kamehameha V Highway B101 UNIT b101, Kaunakakai, HI, 96748
7142 Kamehameha V Highway B101 UNIT b101, Kaunakakai, HI, 96748
7142 Kamehameha V Highway B101 UNIT b101, Kaunakakai, HI, 96748
7142 Kamehameha V Highway B101 UNIT b101, Kaunakakai, HI, 96748
7142 Kamehameha V Highway B101 UNIT b101, Kaunakakai, HI, 96748
7142 Kamehameha V Highway B101 UNIT b101, Kaunakakai, HI, 96748
7142 Kamehameha V Highway B101 UNIT b101, Kaunakakai, HI, 96748
7142 Kamehameha V Highway B101 UNIT b101, Kaunakakai, HI, 96748
7142 Kamehameha V Highway B101 UNIT b101, Kaunakakai, HI, 96748
7142 Kamehameha V Highway B101 UNIT b101, Kaunakakai, HI, 96748
7142 Kamehameha V Highway B101 UNIT b101, Kaunakakai, HI, 96748
7142 Kamehameha V Highway B101 UNIT b101, Kaunakakai, HI, 96748
7142 Kamehameha V Highway B101 UNIT b101, Kaunakakai, HI, 96748
7142 Kamehameha V Highway B101 UNIT b101, Kaunakakai, HI, 96748

$259,000

7142 Kamehameha V Highway B101 UNIT b101, Kaunakakai, HI, 96748

ACTIVE