91-1093 Kaimalie Street #2s4, Ewa Beach, HI, 96706
91-1093 Kaimalie Street #2s4, Ewa Beach, HI, 96706
91-1093 Kaimalie Street #2s4, Ewa Beach, HI, 96706
91-1093 Kaimalie Street #2s4, Ewa Beach, HI, 96706
91-1093 Kaimalie Street #2s4, Ewa Beach, HI, 96706
91-1093 Kaimalie Street #2s4, Ewa Beach, HI, 96706
91-1093 Kaimalie Street #2s4, Ewa Beach, HI, 96706
91-1093 Kaimalie Street #2s4, Ewa Beach, HI, 96706
91-1093 Kaimalie Street #2s4, Ewa Beach, HI, 96706
91-1093 Kaimalie Street #2s4, Ewa Beach, HI, 96706
91-1093 Kaimalie Street #2s4, Ewa Beach, HI, 96706

$675,000

91-1093 Kaimalie Street #2s4, Ewa Beach, HI, 96706

ACTIVE